سخنان جاودانه

اگـر در جـامـعـه ما محیط آزاد برخورد آرا و عقاید به وجود بـیـایـد، به طوری که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف‌هایشان را مـطـرح کـنـند و ما هم در مقابل، آرا و نظریات خودمان را مطرح کـنـیـم، تنها در چنین زمینه سالمی خواهد بود که اسلام هر چه بیشتـر رشد می‌کند و به اعتقاد من، تنها طریق درست برخورد با افکار مـخـالـف، همین است والا اگر جلو فکر را بخواهیم بگیریم، اسلام و جمهوری اسلامی را شکست داده‌ایم، در جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی در افکار وجود ندارد و از به اصطلاح، کانالیزه کردن اندیشه‌ها اثر نخواهد برد؛ همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه‌ها و تفکرات اصلی خود را عرضه کنند.

(استاد مطهری-پیرامون انقلاب اسلامی صفحه 49)

-------------------------------------------------------------

دیکتاتوری و آزادی از اینجا ناشی نمی شود که یک مکتب خود را حق می شمارد یا ناحق. بلکه از آنجا ناشی می شود که آیا حق انتخاب را برای دیگران قائل است یا قائل نیست. اینان دعوت همه را به اسلام با تحمیل اسلام بر همه اشتباه می کنند. تحمیل اسلام بر همه، امری است که پیش از همه، قرآن خود آن را نفی کرده است؛ "لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی". اجبار و فشاری در دین نیست، رشد از غی باز شناخته شده است و جبهه و چهره هر کدام روشن شده است.

(دکتر علی شریعتی)

------------------------------------------------

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
م.ص

خیلی جالبه دیشب داشتم به مفهومی شبیه قسمت اول این نوشته فکر می کردم!

زهرا

سلام.[گل] همون طوری که گفتین سخنان جاودانی هستند...