رمز پیروزی

     همه ما دوست داریم بهترین تصمیم ها را در موقعیت هایی که نصیبمان می شود بگیریم. در زندگی گاهی یک تصمیم سرنوشت مان را تغییر می دهد. بنابراین خیلی دوست داریم بهترین روش ها را برگزینیم و به بهترین نتایج هم برسیم.

     اگر منصف باشیم توقع کمی نیست. این خواسته زمانی محقق می شود که در سیل روزمره ادعاهایی که از در و دیوار می ریزند ذهنی انتخابگر داشته باشیم؛ به این معنی که نحوه برخورد مناسب با هر مدعا و حرف و سخنی را تشخیص بدهیم. این در واقع نخستین گامی است که ما را به پیروزی و موفقیت در زندگی نزدیک می کند.

     من همیشه در حال تجربه کردنم. این روزها بیشتر تجربه می کنم و بیشتر یاد می گیرم. امروز من، با دیروز خیلی متفاوت است. امروز خیلی چیزها یاد گرفتم که دیروز از آنها بی نصیب بودم. امروز دوستی ها را قدر می دانم. امروز برخی از دوستانی را که پیش از این آنها را دوست می پنداشتم و همه محبت ها و صمیمیت هایم را به پایشان ریخته بودم را از رشته تسبیح دوستی هایم بریدم و دور انداختم.

     امروز حسرت روزهایی را می خورم که به حرف دلم گوش می کردم و دل را بر عقل مقدم می شمردم. امروز یاد گرفتم که گوش کردن به صدای دل فقط هنگام احساس و عاطفه کاربرد دارد. چه زمانی؟ فقط زمانی که احساساتی شدیم بهتر است به سخن دل گوش بسپاریم، اما روش معقول و منطقی در زندگی فقط باید بر پایه عقل و منطق و اعداد ریاضی استوار  باشد. باید عقل را برگزینیم و دل را بر او خشت بزنیم.

     من امروز انسانی متفاوتم. من امروز خودم را و عملکردم را نقد می کنم. من یاد گرفتم که تعصب را باید از زندگی  دور نگهدارم. من باید دیروز به سخن دوستانی که سن و سالشان کمتر از من بود و مرا به برگزیدن روشی عاقلانه ترغیب می کردند، گوش می سپردم. من البته پشیمان نیستم؛ چرا که اگر پشیمان بودم، این چند سطر را نمی توانستم بنویسم!

     من امروز به سخن بیل کازبی ایمان آوردم که گفت: من رمز پیروزی را نمی دانم، اما رمز شکست خوردن این است که بتوانی همه را از خود راضی نگهداری!

/ 3 نظر / 3 بازدید
مهدی

توی فرهنگ دینی ما تاکید زیادی روی تعادل شده-و شما بهتر میدونید- عقل و احساس هم مشمول همین قاعده هستند. نمیتوانیم مطلقاً یکی را رد کنیم و دیگری را بپذیریم.

هاشمی

تجربه آموزگار خیلی سختگیر و بدی است چرا که اول آزمون میگیرد و بعد درس میدهد در حالی که یک اموزگار باید اول درس بدهد بعد آزمون بگیرد تا ببیند دانش آموز چیزی یاد گرفته است یا خیر

پرنیان

تصمیم بسیار خوبی است جناب نصرتی ولی تا یک عمر تجربه نیندوزیم نمی توانیم به این مرحل از زندگی برسیم کاش حداقل خدا پرده از دل هایمان بردارد تا کمتر از راه راست خودش به بیراهه رویم و تصمیم های بهتری بگیریم! موفقیت شما آرزوی ماست!