تلاش کمتر، اجر بیشتر

   

    چند وقتی است که کم لطفی ها و نامهربانی هایی در دور و اطرافم به وقوع می پیوندد. این بی تقوایی ها صرفا" برای رسیدن به هدفی بالاتر است؛ هدفی که اصلا" مطابق شخصیت فرهنگی ای که این افراد ابراز می کنند، نیست.

    کسانی که نمی خواهند تلاش کنند و البته می خواهند اجر بیشتری داشته باشند، کسانی که حتی برای رسیدن به همین هدف ناروا، دروغ می گویند و کارهای تخریبی انجام می دهند و در نظم موجود اخلال ایجاد می کنند. اینها از همه چیز نفرت دارند، احساس می کنند جایی که آنجا هستند برایشان کوچک است، احساس می کنند که از دیگران برترند، همه چیز را زیر سوال می برند، خوبی ها را بد جلوه می دهند، نیکویی ها را پلید می پندارند، فضائل را رذایل می دانند، تمام سفیدی ها را سیاه می بینند، بدگویی می کنند، سعی دارند تا همین نگاه را به دیگران تحمیل نموده و اطرافیان را به شما بدبین کنند، چون به خواسته اشان نمی رسند، به دروغ متوسل می شوند، حتی به خودشان هم دروغ می گویند. به قول داستایوفسکی؛ " کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد."

    و این اتفاقات در دور و اطراف من به وفور روی می دهد و من تنها تاسف می خورم!

/ 2 نظر / 27 بازدید
زهرا

این تیپ رفتارها و دروغ ها روز به روز داره بیشتر میشه متاسفانه [خنثی] انگار یه جورایی داره تو فرهنگ مون نهادینه میشه.[ناراحت]

هاشمی

به غیر از بحث تاسف خوردن و بحث درست و یا غلط بودن موضوع این موضوع چیزی است که در این دور زمانه فراوان به چشم میخورد برخی از راه درست با کمترین زحمت بیشترین نفع را می برند برخی از راه غلط و برخی هم از راه مخلوط آن گمانم من و شما و خیلیهای دیگر با این سطح بصیرتی و دینی خود از دسته سوم باشم