حس خوب تولد

     عصر امروز بعد از یک تمرین سنگین در سالن کشتی، رفتم که دوشی بگیرم تا نفسم تازه شود. سالن کشتی ما دو دستگاه دوش دارد. اینجا بر خلاف ورزش های دیگر که وقتی مثلا" کسی فوتبالی بازی می کند یا تنیس روی میزی، یا روی ترد میل به آرامی راه می رود و بعد روانه زیر دوش می شود و رگ آوازش هم بالا می آید و هر کسی به سلیقه خود چیزی می خواند؛ بر خلاف همه اینها تمرینات ما آنقدر سخت و طاقت فرساست که رسیدن به زیر دوش فقط برای تنفس بهتر و تازه تر است. اصلا" رمقی برای خواندن آواز باقی نمی ماند!

     بعد از تمرین امروز، یکی دو نفری منتظر نشسته بودند تا به نوبت زیر دوش بروند. همین که وارد رختکن شدم، دوستان به احترام  من تازه از راه رسیده، دوش سمت چپ را تعارف کردند. به اصرار آنان داخل شدم. حمامی یکنفره که وقتی شیر آن را باز کردم، به قول دوستان خبری از آب چرخ کن یا همان دوش نبود. یک رشته آب با فشار غیر قابل تصور روی سر و تنت می ریزد و ملاجت را  قلقلک می دهد. آنقدر سنگین که حتی اگر آب آن را هم بخواهی تنظیم کنی، ارتفاغ آن آنقدر زیاد است که ردش کمی روی تنت باقی می ماند. اما هر چه که باشد، نفس آدم جا می آید. آبی خنک از پس یک تمرین سخت، آن هم در یک روز گرم. حالت عوض می شود و فکر می کنی در خلائی. احساس بسیار خوبی است، انگار دوباره متولد شده ای.

     کاش این حال همیشه در ما وجود داشته باشد که وقتی در یک روز پر استرس و تنش زا، اعصابی برای آدم باقی نمانده، مثل همین دوش و مثل همین رشته آب، چیزی بر سرمان فرود آید و تمام پلشتی ها را از ما دور کند. یا مثل همان ظهر یک تابستان داغ، و از پس یک پیاده روی، وقتی به جوی آب خنکی می رسیم؛ پاچه های شلوارمان را بالا می زنیم و پاهای لختمان را در جریان آب قرار می دهیم؛ انگار تمام خستگی ها از تنمان دور می شوند و گویی تازه متولد شده ایم!

/ 1 نظر / 21 بازدید
هاشمی

و چه راست گفت آن خالق هستی که هر چیزی را از آب زنده گردانیده ایم