فطرت و نفرت

نفرت و فطرت / صدهزاران / حسین نصرتی    

     در ایام کودکی برای اینکه پدرم مرا شجاع بار بیاورد از روشهای تربیتی خاص خودش استفاده می کرد. با اینکه هر فردی در طول عمرش تمام مراحل تکوین خود؛ اعم از کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری و ... را طی می کند، اما نمی دانم چرا پدرم خیلی اصرار می کرد که من ترس و واهمه دوران کودکی ام را کنار بگذارم. اینکه سیاهی شب برای کودکان و حتی بزرگسالان هولناک است، این یک چیز طبیعی است، اما پدرم همیشه اصرار می کرد که من نباید از سیاهی شب بترسم. وقتی با دلیل و برهان کودکانه به او می فهماندم که سیاهی شب ترسناک است و صداهای برخی حیوانات به وهم انگیز بودن این پدیده می افزاید، پاسخی که به من می داد بسیار جالب بود. او می گفت شما شبها در همانجایی پای می گذارید که روزها آنجا می روید. این یک استدلال خیلی ابتدایی از سیاهی و وهم انگیز بودن شب بود.

     برای همین من شبها با اینکه وانمود می کردم نمی ترسم، اما ترس متعادلی بر وجودم مستولی می شد. این امر هم خیلی طبیعی بود؛ چرا که فطرت آدمی ایجاب می کند تا از شب و سیاهی وحشت داشته باشیم. روزها خیلی خوب موقعیتهایی که باید شبها در آنجا حضور پیدا می کردم (تا هم دستور پدر را اجرایی کرده باشم و هم با محیط آنجا مانوس بشوم) با وسواس بیشتری پای می گذاشتم. عالم خیال هم به کمکم می آمد و سعی می کردم با انرژی های مثبت، خودم را شجاع نشان بدهم. همان موقع همگی ما از شب و سیاهی به نوعی نفرت داشتیم. حتی اگر نوری در سیاهی می دیدیم که برای روح و جانمان غنیمتی بود، با این حال باز هم همین کورسو باعث نمی شد که از میزان تنفرمان از شب کاسته شود.

     قصه امروز بعضی از آدم های دور و بر ما همین است. گویی برخی از افراد زاده شده اند که به هر اقدام مثبت نوعی سیگنال منفی از نوع شب و تیرگی بفرستند. چرا؟ چون به نظرات آنها توجهی نمی شود. چون که آنها قبلا" از خوانی که گسترده شده بود بهره می بردند و اکنون این خوان برچیده شده. برداشت من از اینها اینگونه است که این افراد باید همیشه در سیاهی و ظلمت باقی بمانند. اینها سیاهی را دوست دارند چون که اگر این سیاهی کنار برود، پرده ها فرو می افتد و ماهیت شان عیان می شود. حتی اگر از همان شیوه های تربیتی دوران کودکی بخواهیم بهره بگیریم، اینها واکنش معکوس نشان می دهند. در ایام کودکی همانی اند که من توصیف کردم، اما در بزرگسالی وقتی می خواهند به روشنایی و حقیقت پای بگذارند ترس و واهمه بر جان و روحشان چیره می شود.

     آنچه که مسلم است آنکه باید به فطرت پاک آدمی رجوع کرد. هر آنچه که فطرت انسانها بر آن حکم می کند، همان راه صلاح ماست. مقاومت در برابر این چیزی جز فنا و نابودی نیست. وجودمان را از نفرت پاک کنیم و با نگاهی مثبت به پدیده های دور و اطرافمان نگاه کنیم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
هاشمی

شما که با این قلمی که دارید چند موضوع را در یک پست مطرح میکنید و به دنوعی به هم ارتباط میدهید و مایی که خواننده مطالب هستیم میمانیم که بجز درک اصل مفهوم کلی پست به کدام بحث و مورد اشاره شده در پست اظهار نظر نمائیم برای مثال غیر از مفهوم نهایی این مطلب حداقل به چند مورد ترس، انرژی، فطرت و تربیت اشاره کردید که هر کدامش کلی بحث و مطلب دارد