یک نامه و چند نکته مهم

دیروز در سطح رسانه ها خبر نامه دفتر مقام معظم رهبری خطاب به حجت الاسلام محمدی ری شهری نماینده خود در سازمان حج و زیارت مبنی بر مخالفتشان با ادغام سازمان گردشگری و میراث فرهنگی با سازمان حج و زیارت منتشر شد.

ظاهر خبر حکایت از انجام بخشی از مکانیسم اداری در اداره حکومت در سطح عالی دارد، اما محتوای آن بسیار مهم است. نکته اول ورود مقام معظم رهبری به موضوعی است که مربوط به قوه اجرائیه است، اما ایشان با استفاده از ظرفیت مصرح در قانون اساسی مانع انجام چنین کاری شدند. همه می دانیم که ورود ایشان به برخی از مسائل حکایت از نارضایتی ایشان از تصمیمات متخذه تصمیم گیرندگان در آن موضوع خاص دارد؛ بخصوص از آن جهت که دفتر ایشان تصریح کرده اند که  دراین باره  به رئیس جمهور موکد تذکر داده شده است.

چنانکه می دانیم این تصمیم در شورای عالی اداری که ریاست آن با رئیس جمهوری است اتخاذ شده است و در پی اعلام آن ، مخالفتهای بسیاری در سطح جامعه اعم از مراجع تقلید، روحانیون، مجلسیان و صاحبنظران و... پدیدار شد. مهمترین آنها اعلام مخالفت حجت الاسلام محمدی ری شهری نماینده مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت بود که به نوعی نظر ایشان را هم در این زمینه اعلام نمودند.

            نکته دوم مربوط  به طرفداران دولت نهم می شود. کسانی که حمایتهای رهبری را در دوره های مختلف ، تعبیر به تایید مطلق فعالیتهای دولت نهم می کردند و انتقادهای مخالفان این دولت را بر نمی تافتند، و در این چند وقت گذشته کدها و نشانه هایی می دادند که نظر رهبری در انتخابات دهم به رئیس دولت نهم است، به این نکته واقف شدند که موضع رهبری همچنانکه پیش تر بارها اعلام کرده بودند ، حمایت از همه دولتها بوده است ؛ چه وقتی که هاشمی رفسنجانی رئیس دولت بود و چه وقتی که محمد خاتمی و در پی آن محمود احمدی نژاد.

یادمان نرفته است هنگامی که مراسم تودیع هاشمی رفسنجانی در پایان کار دولت دوم ایشان برگزار می شد ، مقام معظم رهبری اظهار داشتند که هیچکس برای من هاشمی نخواهد شد! در ابتدای سالجاری نیز وقتی ایشان در مشهد مقدس سخنرانی می کردند، شایعات مربوط به رای خود به شخص خاصی را تکذیب کردند و گفتند که من همیشه از همه دولتهای حاکم به نوعی حمایت کرده ام. بنابراین ایشان با این نامه بر موضع همیشگی خود تاکید کردند و این پیام را دادند که حمایت از دولت دلیل بر تایید تصمیمات او نیست، آن هم در برهه ای که به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نزدیک می شویم و این پیام خوبی برای طرفداران رئیس جمهور نیست، بطوری که بلافاصله پس از انتشار خبر این نامه ، سخنگوی دولت بمنظور توجیه رفتار دولت در این زمینه اعلام کرد که هنوز این تصمیم اجرائی نشده است و دولت هیچگاه در امور اجرائی خلاف نظر رهبری عمل نمی کند. اگر چنین است  مفهوم آن بخش از نامه دفتر مقام معظم رهبری که اشاره کرده اند "به جناب آقای رئیس جمهور موکد تذکر داده شد که الحاق این سازمان به مجموعه گردشگری شایسته نیست"، چیست؟ چنین به نظر می رسد که هنگام اتخاذ تصمیم در باره این موضوع ، دولت از نظر رهبری آگاه بوده است.

            اما نکته سوم آن است که تصمیم ادغام مربوط به دولت بود ، حال پرسش این است چرا دفتر رهبری نامه خود را خطاب به نماینده خود در این سازمان نوشته اند؟ قطعا در این خصوص نیز پیام مهمی وجود دارد، شاید شما هم برای این پرسش پاسخی دارید، اگر چنین است، اظهار نظر کنید.

/ 0 نظر / 9 بازدید