حضوری سبز در بهاری سبز

امروز ساعت 10 صبح بود که برای شرکت در انتخابات به مدرسه ای در محلمان رفتم، بر خلاف انتخابات گذشته ، مردم استقبال خوبی کرده بودند، معلوم بود که آرای خاموش در این دوره با ایجاد شور، وارد عرصه شده اند. مردم در پایان فصل بهار با حضور سبز خود به دنبال انتخاب سبزی هستند. صف 20 نفره ای تشکیل شده بود و پس از ما هم مردم مرتب می آمدند، آرامش خوب و مطمئنی بر حوزه انتخابیه حاکم بود.

پس از رای دادن، گشتی در محل زدم، هنوز بنرهای محمود احمدی نژاد بر سر ساختمانهای محل واقع بود و جمع آوری نشده بودند ، خوب طبیعی است معمولا کسی که مصدر کار باشد نفوذی دارد و نهادهای نظارتی و اجرایی هم چندان حساسیتی نشان نمی دهند، شب گذشته از بزرگراه آیت الله سعیدی می گذشتم چشمم به بنر بزرگی افتاد که حوالی یافت آباد نصب شده بود، تصویر جالبی بود؛ عکس آیت الله خامنه ای به هنگام انداختن رای به صندوق را نشان می داد که بر روی برگه رای او نام احمدی نژاد نوشته شده بود؛ این در حالی است که بیش از 12 ساعت از پایان تبلیغات گذشته بود.

این دوره سوء استفاده های زیادی بویژه از امکانات دولتی و اموال عمومی شد، به هرحال نام هر کسی که از صندوق درآید، مبارک مردم باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید