شکیبایی

     ما بطور دائم در حال پیشرفتیم و همینطور از وقتی که به دنیا می آییم خوبخودی تغییرات و پیشرفتها را مشاهده می کنیم و مدام در حال بالا رفتن از از پله ایم. پله هایی که با بالا رفتن از آنها مدام منظره مان عوض می شود. چیزهای جدیدی نظرمان را به خود جلب می کند، از آن بالا به پایین نگاه می کنیم و خیلی چیزها را می توانیم ببینیم در حالی که اگر پایین بودیم احتمالا" دامنه دیدمان چنان گسترده نبود.

     اینکه بالا و بالاتر می رویم مهم نیست که به کدام طبقه و کدام اتاق می رسیم؟ مهم این نیست که بالا برویم تا برسیم. آن بالا فقط توده ابری مبهم و سفید رنگی است که ما را می خواند. مهم این است که هر چه بالاتر می رویم منظره پایین، کوچک و کوچک تر می شود و اهمیتش کمتر. مهم این است که هر چه بالاتر می رویم منظره بیشتر عوض می شود؛ چشم انداز ما تغییر می کند و ما راههای بیشتری برای رفتن پیدا می کنیم، چیزهای بیشتری می بینیم، جزئیات بیشتر و خطوط مرزها را بیشتر تشخیص می دهیم.

     همه ما در طول زندگی خود به موفقیتهایی دست می یابیم. پس از پایان تحصیلات وقتی پای در بازار کار می گذاریم، به تناسب تلاش و کوششمان از این موفقیت ها بهره مند می شویم. نکته ای که در این میان حائز اهمیت است اینکه؛ اگر یک وقت از بالا رفتن از پله ها خسته شدیم، کمی بنشینیم، اما هرگز ناامید نشویم. هیچ وقت از بالا رفتن ناامید نشویم و از تلاش برای موفقیت دست نکشیم. هر پله ای که بالا می رویم ممکن است کاملا" نظرمان را نسبت به همه چیز عوض کند. همیشه این امید باید وجود داشته باشد که بتوانیم جور دیگری ببینیم، اما این اتفاق نمی افتد مگر با بالا رفتن از پله ها.

     من امروز به بالا رفتن می اندیشم، شاید فردا و فرداهای دیگر هم همینطور. این نوع بالا رفتن یک امتحان است برای من تا راه را درست انتخاب کنم و برای سربلند بیرون آمدن از این امتحان باید به خودم بازگردم. خودم را پیش روی خودم قرار دهم و حساب کنم، ببینم چقدر راه را پیاده رفته ام و چقدر دویده ام. یا تا چه اندازه بین راه ایستاده ام، حرف و حدیث و تهمت و افترا شنیده ام و شکیبایی کرده ام. حتی باید حساب آن لحظه ها را هم داشته باشم. لحظه هایی که خسته و دلشکسته از ادامه راه منصرف می شدم.

     من از بالا رفتن نمی ترسم، فقط از اشتباه رفتن می ترسم. از خدا می خواهم قدرتی به من بدهد که از دانش سرچشمه گرفته باشد تا بتوانم پله ها را تشخیص بدهم و به راهی نروم که در طول آن بجای رسیدن به مقصد، هر لحظه در جا بزنم و هیچگاه نرسم. از خدا می خواهم در این مقطع از زندگی و در فصل امتحان دنیا، قبل از گرفتن امتحان، به من دانش بدهد. من به این نکته ایمان دارم؛ هیچ چراغی به اندازه دانشی که خداوند به ما ارزانی می دهد راه را روشن نمی کند.

صبر و شکیبایی - حسین نصرتی - صدهزاران

/ 1 نظر / 7 بازدید