اقتصاد ما و بحران جهانی

آیا بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است؟ آیا موج بحران جهانی به اقتصاد ما نیز زیان وارد کرده است؟ پاسخ به این دو پرسش، دورنمای وضعیت اقتصادی ایران را روشن می کند.

زمانی که جهان در حال ورود به بحران رکود جهانی در سال 2008(تابستان گذشته) بود، برخی از مسئولان با ابراز شادمانی ، حاشیه امنی را برای اقتصادمان متصور بودند. اساسا عده ای بر این باورند که چون هنوز اقتصاد ما در اقتصاد جهانی هضم نشده است و ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست ، بنابراین چنین بحرانی نمی تواند اثرات زیانباری بر اقتصاد کشورمان داشته باشد. اما عده ای نیز بر این عقیده اند که در جامعه بزرگ اقتصادی جهان ، وقتی سیل بنیان کنی جاری شود ؛ هر آنچه که در مسیر خود داشته باشد را با خود نابود می کند. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب با دقت و درایت و با هدف پیشگیری از این بحران ، سال جاری را سال اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها اعلام نمودند. تاکید بر این مقوله و در پس آن تلاش دولتمردان در برنامه ریزیهای خود برای طول سال ، برآیند چنین نگاهی است تا مجموعه نظام خود را برای مقابله با چنین بحرانی آماده نماید.

 

موارد زیر را بخوانید تا در پایان به نتایجی برسیم.

 

·        در حالیکه بحران جهانی با رکود بانکهای اروپایی و امریکایی زنگ خطر را به صدا در آورده بود، دولتمردان ما بدون توجه به این هشدار و زنگ خطر، متمم بودجه ای را به مجلس ارائه نمودند و همچنین از محل طرحهای عمرانی برای مصارف جاری برداشت نمودند.

 

·        قانون برنامه چهارم توسعه تکالیفی را برای دولت در نظر گرفته است. در این قانون به میزان استفاده از درآمدهای نفتی اشاره شده است و قانونگذار میزان حساب صندوق ذخیره ارزی برای مقابله با بحرانهای احتمالی را نیز تصریح کرده است. در این برنامه 82 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای هزینه کرد دولت در نظر گرفته شده است و گفتن این نکته نیز ضروری است که در طول سه سال و نیم گذشته نزدیک به 250 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده شده است ، اکنون چه میزان از ذخیره ارزی در حساب موجود است؟

 

·        بیش از 70 درصد از بودجه کشورمان وابسته به درآمدهای نفتی است و در حال حاضر صادرات نفت به ظرفیت پایین تر از دو میلیون بشکه رسیده است، از طرفی قیمت نفت نیز به زیر یکصد دلار سقوط کرده ، بنابراین درآمد عمومی رو به کاهش گذاشته است. در سال 1387 نزدیک به 70 میلیارد دلار نفت فروخته ایم، اما با این وضعیت در سالجاری با مشکلاتی مواجه می شویم، شاید به ظاهر گفته شود که اقتصاد ایران با فروش بیشتر نفت پابرجا خواهد ماند، اما فروش نفت تابع نظاماتی است که ما نیز به عنوان یک کشور ملزم به رعایت قواعد آن هستیم.

 

 

·      به دلیل اقتصاد دستوری دولت، بانکها بیش از 90 درصد سپرده های مردم را بصورت وام در اختیار مشتریان قرار داده اند، در نظام بانکی نیز قواعدی وجود دارد که عدم تبعیت از آن باعث آشفتگی سیستم آن شد ه و در نهایت به ورشکستگی آن منجر می شود و...

        

        این چشم اندازی است از اقتصاد کشورمان؛ اکنون پایه های نردبان بحران جهانی در کشورمان قرار گرفته است ، اما هنوز از پله های آن پایین نیامده است، اگر برنامه ها طبق قانون برنامه چهارم انجام می شد، اگر منابع درآمدهای نفتی در سه سال گذشته را بجای مصارف جاری در حساب ذخیره ارزی نگهداشته بودیم و یا در بخشهای تولیدی استفاده می کردیم و به زیرساختهای اقتصادی تزریق می کردیم، در چنین شرایطی که کشورمان در معرض آسیبهای بحران جهانی واقع شده است ، می توانست به سلامت از آن عبور کند، اما اکنون فرصت بی نظیر استفاده صحیح از درآمدهای حساب ذخیره ارزی از کف رفته است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید