گزارش های اغراق آمیز

گزارش هایی که از سوی مقامات دولتی ارائه می شوند ، بیشتر بر جنبه های تبلیغی آن تاکید می شود؛ بویژه اگر با عملکرد دولتی دیگر مقایسه شود که اساسا چنین قیاسی اشتباه است؛ چرا که قیاس را شرایطی است. دو روز پیش خبری در سایتها از قول علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور منتشر شد که در آن ادعا شده بود؛عملکرد عمرانی دولت نهم 62 درصد بیش از هشت سال قبل از آن است. مخاطب با دیدن این جمله متوجه می شود که اینها گزارش نیستند ، بلکه انشاءهایی هستند که به صورتی اغراق آمیز به مرور عملکرد دولتمردان می پردازد. در این انشاها هرگز به نقاط ضعف اشاره نمی شود و نقاط قوت نیز به صورت مبالغه آمیزی برجسته می شود. به عنوان مثال اگر قرار باشد در باره بخش صنعت یا کشاورزی و یا مسکن گزارشی تهیه شود هرگز به تعطیلی دهها کارخانه، ضایعات محصولات کشاورزی و کمبود مسکن اشاره نمی شود و تنها از افتتاح چند کارخانه و یا کلنگ زنی چند مورد دیگر به عنوان نمونه ای از کارآمدی دولت نام برده می شود. این شیوه گزارش نویسی قدمت زیادی در طول حیات جمهوری اسلامی ندارد و عمرش به اندازه عمر دولت نهم است؛چرا که دولت های پیشین ، مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی گزارش های مبسوط و علمی خود را به نمایندگان ملت در مجلس ارائه و به سوالات نمایندگان و کارشناسان پاسخ می دادند.

دیروز گزارشی را مربوط به دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری در سال گذشته مطالعه می کردم که از همین نوع انشاء ها بود، متنی اغراق آمیز که برای نخستین بار در طول حیات جمهوری اسلامی به تخریب نقش دولت های گذشته پرداخته بود.

بخش از این گزارش مربوط به سفرهای رئیس جمهور بود که توجه مرا بیش از دیگر بخشها بخود جلب کرد. در این گزارش آمده است"... در این دوره تنها رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به بیش از یکصد کشور اسلامی سفر نموده اند و تحرک بی نظیری برای خنثی سازی توطئه های غرب صورت گرفته است."

بقول ظریفی "اگر به فرض گذر هواپیمای اختصاصی رییس جمهور از آسمان کشورها نیز سفر بدان کشورها تلقی شود، باز هم به گفته کارشناسان اساسا اثبات وجود "یکصد کشور اسلامی" در دنیا مشکل است. سوال اصلی این است که مگر کشورهای اسلامی چه تعداد هستند که رئیس جمهور به 100 کشور از آنها سفر کرده باشد ؟"

به آمار جالب دیگر از این نمونه ها که بیشتر آنها مربوط به ابتدای سال جاری است، توجه کنید:

5/6/87 رئیس جمهور: ظرف 3 سال گذشته اندازه 16 سال رشد داشته ایم، در برخی دیگر به اندازه 8 سال دستاورد داشته است.

15/3/87 جوانفکر ، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور: سه برابر دولتهای قبل و بعد از انقلاب کار کرده ایم.

 9/2/88 مدیر عامل هما: دولت نهم در شرایط تحریم 8 برابر دولتهای گذشته هواپیما خریداری کرد.

8/2/88 سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور: عملکرد عمرانی دولت نهم 62 درصد بیش از هشت سال قبل از آن است.

2/2/88 صفار هرندی وزیر ارشاد: نشریات در دولت نهم سه برابر شده است.

25/1/88 داودی معاون اول رئیس جمهور: دولت نهم 2/5 برابر در مقایسه با قبل برای تولید، رشد و عمران کشور کار کرده است.

26/1/88 وزیر نیرو در دولت نهم: احمدی نژاد، محبوب ترین رییس جمهور جهان / عراقی ها هم به احمدی نژاد نامه دادند تا مشکلاتشان را حل کند.

30/1/88 احمدی مقدم: پیشرفت نیروی انتظامی در دولت نهم جهش بی سابقه ای داشته است.

 ٨٨/١/١۴کاظم دلخوش عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی :دولت نهم سالم ترین دولت بعد از انقلاب است.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید