پرسشهای بی پاسخ

     خیلی از پرسشهای بی پاسخ در ذهن من و شما از کودکی نقش بسته که در همان ایام که کسی باید پاسخ خوب و مستدلی به آن می داد، نداد و بعد هم که بزرگتر شدیم چنین پرسشهایی از ذهنمان پاک شد و همینجوری پاسخهای خودبخودی برای آن پیدا کردیم. 

      آخرین پرسشم در باره فلسفه وجود آفرینش و اینکه خداوند را چه کسی آفریده است منتهی به این شد که دبیر دینی و عربی ما در سال اول دبیرستان برآشفته شد و مرا به کفرگویی متهم کرد. وقتی در سال اول دبیرستان از او چنین سئوالی پرسیدم، در پاسخ گفت که: پرسش شما مثل این می ماند که می پرسید نمک از کجا بدست آمده، می گوییم از دریاچه های شور و کوه نمک. باز سوال می کنید شوری نمک از چیست؟ این پرسش پاسخی ندارد. نمک از اول شور بوده است.

     این پاسخ حس کنجکاوی مرا در باره چرایی پدیده ها از بین برد و دیگر از چرایی برخی پدیده ها پرسش نمی کردم. در ایام کودکی نیز چنین احساسی داشتم. حالا برگردیم به دوران کودکی؛ زمانی که برای همه ما پرسشهای بی شماری وجود داشت و خیلی ها هم از پاسخ دادن به آن به علت بی دانشی طفره می رفتند. مثلا" وقتی در صف نانوایی سنگک آقای شیرزاد در "بام" می ایستادم، وقتی نان آماده می شد بر روی میز سوراخ سوراخ گذاشته می شد تا سنگریزه ها جدا شوند. این سوال برایم مطرح بود که این همه سنگریزه هایی که از نان های سنگک جدا می شوند، آیا سنگریزه های داخل تنور تمام نمی شوند؟

     یا وقتی شب های تابستان در پشت بام خانه مان در "بام" می خوابیدم تا احساس خنکی داشته باشم، وقتی چشمم به ستاره ها می افتاد و حرکت تند و تیز آنها در آسمان صاف و بدون آلودگی را رهگیری می کردم، باز هم این پرسش برایم بوجود می آمد که پس این همه ستاره شبها کجا می روند، اصلا" این ابرهای آسمان از کجا می آیند؟ مگس هایی که در تابستان این همه آزار می رسانند، وقتی هوا سرد می شود، کجا می روند که دوباره با گرم شدن هوا بعد از یکی دو فصل سر و کله شان پیدا می شود؟ احتمالا" همان زمان هم همگی ما از والدینمان پرسیده ایم که خدا کجاست؟ از کجا آمده ایم؟ اصلا" چند روزی است که مادربزرگ مرده، یعنی او کجاست؟ وقتی می میریم چه می شود؟

     به نظرم پدر و مادرهای ما پاسخهای خوبی به ما ندادند، البته نمی توانیم آنها را مواخذه کنیم، شاید دانش آنها در حدی نبوده که ما را قانع کنند، اما اکنون که ما در عصر دانش و آگاهی زندگی می کنیم، آیا با شکیبایی به فرزندانمان پاسخ می دهیم؟ آیا آنها از پاسخهای ما قانع می شوند؟ آیا فرزندانمان وقتی بزرگتر شدند پاسخها را پیگیری می کنند؟ بعید می دانم.

     در یک سلسله بی نهایت، همه بچه ها تمرین فراموشی می کنند و پرسشهایشان را به مرور از یاد می برند؛ در حالی که بعدها معنی زندگی شان به همین چیزها بستگی خواهد داشت؛ پرسشهایی که اگر بی پاسخ بمانند، بعدها دچار تردید می شوند.

پرسش - حسین نصرتی - صدهزاران

/ 3 نظر / 4 بازدید
هاشمی

راست گفتی هم دانش والدین نسبت به فرزندان امروزی کمتر است و هم حوصله آنان به خاطر سرعت و شتابزدگی دنیای امروز

مهدی

گاهی احساس میکنم که بزرگ نمیشوم. خیلی از سوالاتی که از پدرم میپرسیدم پاسخش این بود که بزرگ میشوی میفهمی. و من هرچه پیش میرود و هرچه بیشتر می آموزم، کم تر سر در می آورم.