روزی تو خواهی آمد

در غم هجر رخ ماه تو، در سوز و گدازیم
تا به کی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم
شب هجران تو
آ
خر نشود ، رخ ننمایی
در همه دهر، تو در نازی و ما گرد نیازیم
آید آن روز که در بازکنی پرده گشایی
تا به خاک قدمت جان و سر خویش بیازیم
به اشارت اگرم وعده دیدار دهد یار
تا پس از مرگ به وجد آمده در ساز و نواییم
ساقی از آن خم پنهان که ز بیگانه نهان است
باده در ساغر ما ریز که ما محرم رازیم

پیام امام زمان(عج)به شیعیان:

اگر شیعیان ما که خداوند توفیق طاعتشان دهد،در وفای به عهد و پیمانی که دارند همدل می شدند ، سعادت دیدار ما از ایشان به تأخیر نیفتاده و زودتر نصیب آنان
می گشت،دیداری با شناخت کامل و درست نسبت به ما پس ما را از آنان دور نمی دارد مگر اعمالی که ما را ناخوشایند است و از ایشان نمی پسندیم.

(بحار الانوار، ۵۳/۱۷۷)

/ 0 نظر / 6 بازدید