قصه مبارزه با گردباد

    دلتنگی زمان نمی شناسد، اما مکان چرا! وقتی از جایی دلتنگ می شوی و اگر امکان حضور در آنجا را داشته باشی، دلتنگی ات کم می شود. مثل همین هفته گذشته که من دلتنگ بام شدم و رفتم. اما گاهی وقتی مشکل مکان را هم حل کنی، دلتنگی ابر می شود و خیال باریدن هم به سر راه نمی دهد، وقتی آرزوهای دیروز دوباره پیش چشمانم جان می گیرند و آه حسرت روانه آسمان می شود، یا نه، حتی وقتی که خورشید به امید فردا، طلوع می کند، آوازهای تلخ و شیرین از گوشه گوشه این سرزمین به یادم می آید و از جان و دلم سرک می کشند. فرقی نمی کند عمو کریم با چه نوع صدایی این اشعار را زمزمه کند، همین که به محض دیدن گردباد (دولاوا) کلاهش را از سر بر می دارد و از ترس ورود آن به خرمنگاه و خرمنی که یک سال تمام برای داشتن آن زحمت کشیده، از وحشت اینکه محصول او را با خود به دور دست ها ببرد، به جنگ آن می رود، مطمئن باشید که این تندباد شکست می خورد، "دولاوا" خجل می شود از روی مرحوم عمو کریم من یا مرحوم پدرم. آنها با دلی پاک و زلال به مبارزه رفته اند. دولاوا هم مغلوب این فضیلتهاست. نگویید این ماجراها محاسبات دنیوی و خرافه پرستی است؛ قسم جلاله می خورم که نیست! من به چشمان خودم بارها و بارها شاهد چنین تقابل هایی بوده ام و برنده چنین مبارزاتی نیز همیشه مرحوم پدر و مرحوم عمو کریم بوده اند.

    اصلا" مهم نیست آنها خوش صدا باشند یا نباشند، مهم آن است که آنها اندوه و نگرانی شان را با خواندن این اشعار و دویدن پشت گردباد التیام می بخشیدند. آدم در هر کجا که باشد با به یاد آوردن چنین خاطرات ماندگاری و با چنین دلتنگی هایی دل زمین و زمان را می لرزاند. قلب زمین های دشت "رورگ" و "خرمنگاه لشه" از دیرباز با این اشعار تپیده است.

    زمین های زراعی دشت های بام، آشنای دیرباز کشاورزانی امثال مرحوم پدر و عمو کریم اند؛ چرا که آنها آرزوها و حسرت ها، امیدها و رویاهایشان را هنگام کار زمزمه می کردند. اشعاری که پدران ما هنگام این مبارزات و برداشت و عملیات جداسازی گندم از کاه می خواندند، سالهاست که سینه به سینه از گذشتگان رسیده است، بعضی از این اشعار به تنهایی زمزمه می شدند و بعضی دیگر نیز بگونه ای بودند که یکی آواز سر می داد و دیگران وی را همراهی می کرد. اما اکنون با ورود تکنولوژی و فناوری، این ارتباط قیچی شده و این نسل از گذشته خود منقطع شده است؛ چرا که کشاورزان از شیوه های سنتی خداحافظی کرده و پسران نیز بر خلاف روال گذشته، دیگر نان را تنها در زمین زراعی جستجو نمی کنند. 

    زمینهایی که سالهاست از دل آن گندم و جو می روییدند، هرگز از یادم نمی روند، زمزمه دلتنگی ها را وقتی پدر و عمو کریم با داس بزرگ و با کمری خمیده، زیر انوار داغ آفتاب سوزان روزها و شبها کار می کردند، تنها زمزمه یک شعر در قالب رباعی، یا در قالب اشعار ابوسعید ابو الخیر، یا از گلستان و بوستان و یا قطعه ای از تعزیه های بام، شاید طاقتشان را افزون می کرد، تا تاب بیاورند درد ناشی از ساقه های خشک گندمی که به شکاف زخمی دستها و پاهای آنها فرو می رفت و استخوانهایی که شب هنگام یادشان می افتاد باید درد داشته باشند، تا تاب بیاورند دل نگرانی هایشان را برای آب، نان، باران، برف و فردایی که از راه می رسیدند.

صدهزاران/حسین نصرتی/بام

صدهزاران/حسین نصرتی

/ 0 نظر / 4 بازدید