صدهزاران
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست ، عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
 
 
سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٦ :: عکس های ماندگار

» آغاز خوب از بام :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٦
» نکته ای برای ثبت در آلبوم تصاویر :: شنبه ٢٥ دی ۱۳٩٥
» مراد پالان دوز :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥
» پاییز :: شنبه ۱ آبان ۱۳٩٥
» در باره عزاداری هایمان :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٥
» آسیب شناسی خشکسالی های بام :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٥
» خانه های موقت :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٥
» دلمشغولی های شهریور :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٥
» آنانی که هرگز فراموش نمی شوند :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٥
» ورزش کردن در ماه رمضان :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥
» خالق لحظات بیاد ماندنی ما از دنیا رفت :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥
» تجربه های تازه :: شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥
» کوهنوردی در واپیسن روز اردی بهشت :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٥
» حال خانه ما خوب است :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» بخشی از فرهنگ باشکوه بام :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» بهانه ای برای ابراز خوشبختی :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» انگاری زمین و زمان در بام ایستاده است :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٥
» فاصله نسلی :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
» برای مادر :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥
» صعود به شاه جهان :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥
» نخستین سلام در سال جدید :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
» حسرت در زمستان :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٤
» همیشه می مانی در یادها :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
» گذشته ها :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٤
» زیباترین خانه جهان :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳٩٤
» آرام و سبک :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٤
» عکس نوشت :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» دوستی ها و تنهایی ها :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٤
» حافظه قدیم و جدید :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٤
» امنیت گمشده :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
» آرامش دیروز و رفاه امروز :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤
» آواهای گمشده :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤
» خانه دوران کودکی :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤
» این شب های زمستانی :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» برای رجب مظفری :: شنبه ٥ دی ۱۳٩٤
» همچنان هستیم :: جمعه ٤ دی ۱۳٩٤
» همیشه باید سبک رفت :: شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
» طعم معطر کاکوتی :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
» دلتنگی :: جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤
» هدیه سخاوتمندانه :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤
» آرزوی تماشای تلویزیون :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳٩٤
» صبوری کن مادر :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤
» لطفا سر و صدا کنید :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳٩٤
» هر چه داریم از آنها داریم :: شنبه ٤ مهر ۱۳٩٤
» حاجی دایی مهربان :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
» خاطرات خانه ها :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤
» سخاوتمندی روزه داران قدیم :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
» شنا در رودخانه شیون :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤
» شبهای احیاء در کوچه های بام :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤
» صدای تهلیل :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤
» راز تحمل کشاورزان روزه دار :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» بهانه هایی مظلوم و غریب :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤
» قصه مبارزه با گردباد :: دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤
» خاک و خانه و باغچه :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤
» بدون علامت سوال :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
» خاطره آن روز باشکوه :: شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤
» وای چقدر آسمان :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» آلبوم های عکس و دلتنگی های من :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» کم کم حالمان خوب می شود :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» برای حسن آقای هدایتی :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» یک روز فروردینی :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
» کشتی باچوخه بام :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٤
» بهاریه بام :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» ما خیلی مدیون آنهاییم :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» دلتنگ باغچه حیاط مان :: جمعه ۱٥ اسفند ۱۳٩۳
» دوستی های ناسالم :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» یک روز بیاد ماندنی :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» تلاش کمتر، اجر بیشتر :: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳
» خدا خیلی نزدیک است :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
» رمز پیروزی :: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳
» فطرت و نفرت :: دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳
» همه خانه های من :: چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
» یلداها بخیر :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» بهر ایشان عالمی گرد آمده :: شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳
» شب های بیاد ماندنی :: چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳
» مدیریت بادی :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
» بام و جهان در پاییز :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
» کاغذ بازی :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» تناقضات دینداری :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» دلم می خواهد بروم :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳
» خواندن ما و خواندن پدرانمان :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
» بام کاه گلی :: یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» شکیبایی :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» پرسشهای بی پاسخ :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
» برای سهراب سپهری :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» پاییز بی اعتبار :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» رفتار سخاوتمندانه :: پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳
» شما بهتر از آنانید :: دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳
» وداع با تابستان :: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳
» عمه لیلا :: جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
» معمار خاطراتمان باشیم :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳
» صندوقچه نان :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» دلدادگی :: شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳
» کشیدن ترمز دستی :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» ترس :: جمعه ٧ شهریور ۱۳٩۳
» نقطه آرامش :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» زندگی به سبک جدید :: جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
» فلسفه و جنگ :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» صدای گرامافون توتستان :: جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳
» هجرت در مرداد :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» رفتار مودبانه :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» مدیریت زمان :: پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
» خدا همین نزدیکی است :: شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۳
» دریغ مدار :: چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳
» شبانه :: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
» گوشی 1100 من :: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» ساعت شماطه دار منزل ما :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» روزه داری زیر تیغ سوزان آفتاب :: چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳
» همواره باید دعا کرد :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» دروغ به خود :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» یادگیری در جمع دوستان :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» حس خوب تولد :: چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳
» بوی کاغذ کاهی :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» جانبازان اصیل :: دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳
» درس های زندگی از فانوس :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» احساس پیری :: دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳
» زندگی با گلهای محمدی :: جمعه ٢ خرداد ۱۳٩۳
» نوشتن یادگاری :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» برای مرحوم سید حمزه رحمت الله علیه :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» برای پدرانمان :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دلواپسی :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بابابزرگ و فمنیسم :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» حکایتی واقعی :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مجتبی سبزه، غلامحسین امیرخانی و داریوش ارجمند :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» برای همه معلمان :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هندوانه شناسی :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» امان از مردمان بی معرفت :: شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» از ماست که بر ماست :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بیقراری های سپید :: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳
» در باره یارانه ها :: جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳
» تقابل سنت و مدرنیته :: سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
» یک روز دلپذیر بهاری :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» روی خط زندگی :: پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳
» یک عید دیدنی ساده و صمیممی :: پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳
» در باره دشواری سال 1392 :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» تا عیدانه ای دیگر :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» بیست و هشت سال ییش در چنین روزی :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
» تب داشتن یک چراغ قوه :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» پیامک های نوروزی :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» تکبیری ها و تکفیری ها :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» عینک طلایی :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
» پاک کردن گذشته ها :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» خواب و بیدار :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» انقلاب ها فرزندان خود را می بلعند :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» حمام نه چندان قدیمی :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» انتظار مادرانه :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» یک روز برفی خوب :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» نظم در بی نظمی :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» باختن :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
» تجربه با سیب :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» زمستان توچال :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» برای حاجی خودمون :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» درهای چوبی قدیمی :: شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
» تظاهر :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» نخستین تصویر تلویزیونی را که دیدم :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» جریان مداح معروف :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
» خاطرات برفی :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» آلودگی از نوع دروغ :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» نوستالوژی چراغ والور :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» شب چله تان زیبا و شاد :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» لزوم تغییر در دانشگاهها :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» آب انبار فراموش شده :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» مترسک باغ :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» ماندلا جاودانه شد :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» مناظره یا فرار رو به جلو :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» سفر به گذشته ها :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» عکس نوشت :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» آیین سنگ زنی در ایام محرم :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» معلم علوم تجربی :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» بوی محرم :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» پاییز بام :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» ذات بد نیکو نگردد چون که ... :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» قدیمی ترین گوشی تلفن منزل :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» نخستین آلبوم های موسیقی سنتی :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» زنده باد عقلانیت :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» دعای عرفه :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» تمام شد :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» پاییز :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» هیچ وقت از غم هایش نگفت :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» بی شرمی در سازمان ملل :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» ناهنجاری های شهر ما :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» نیویورک 92 :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» برای پاییز :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» دوستان ماندگار :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» پروفسور عزل شد :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» حرمت را صفاست :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
» خانه پدری :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» سرزمین مادری :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» نقش سهراب در کوه شاه جهان :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» تجدیدی های سال 1363 :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» دوست خوب :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» معلم ریاضی مدرسه راهنمایی شهید نیکوکلام :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» شفاعتنامه :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» خونه مادربزرگه :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» گشت و گزار :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» واقعیت کودتای 28 مرداد :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» روغن کشی به روش سنتی :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» خوشحالیم، چرا نشانش ندهیم؟ :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» یک اظهار نظر ساده اما جالب :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» توصیف لحظات افطار :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» برای امشب :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» فاصله میان ماندن و رفتن :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» یادی از شهید حمید صفایی :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» از او کمک بخواه :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» هوای سرد ورزشگاه آزادی :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» من به بعد از آن کاری ندارم :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
» حکایت خرمن کوبی عمو کریم :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» ربنای شجریان :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» ماه رمضان با عمو غلام :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» صلوات مقدمه برآورده شدن دعا :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» تصویر ریاکارانه از دیانت :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» تماشای سادگی در دل کوهستان :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» چهره مهربان کوه شاه جهان :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» مراسم براتی :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» زخم یادگاری بر اندام درختان :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
» کلید دکتر، قفل فوتبال را باز کرد :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» در باره انتخابات امروز :: جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢
» با انتخابات قهر نکنیم :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» برای همین روزها :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» حق گویی :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» یک مناظره نچسب :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» نارو زدن :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» سیگار زر برای هدیه به پدر :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» شعر امروز :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» بهره‌برداری‌از گزاره‌های امام زمانی :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آزاد شدن از مدرسه :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ورزش مورد علاقه من :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نان حکم بقا را دارد :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تمرین کنیم تا اهانت نکنیم :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یک قلیان برای دو مادر :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تنفس در هوای پاک کوهستان :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» رابطه زلزله با سیاست :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مسیر دوچرخه سواری :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» دعا نویسی :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» واخوانی یک حکایت :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» تنبیه با ترکه درخت :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» بهارانه روستای بام :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» یک رسم منسوخ شده :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» فقط برای امروز :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» شب تلخی بود :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» تعصبات کور در جذب دانشجویان دکتری :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» پیوند با تاریخ اسلام :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
» باران :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» آیا اعطای اسکار به آرگو سیاسی بود؟ :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» عرصه ورزش از عرصه سیاست جداست :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» جناب طائب، ما هنوز بر همان عهدیم :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» همین خوبه، همین خوبه :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» باران بی ترانه :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» ضعف تشخیص پزشکان بیمارستان بقیت الله الاعظم :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» کر بودیم و نشنیدیم :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
» امام زاده های چند برابر شده :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» میلاد پیامبر رحمت :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» بازی با کارت قانون مداری و قانون گریزی :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» دفتر ازدواج و طلاق بام :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» آلودگی هوا معادل گازهای شیمیایی :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» فرشته های شهدا :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» زندگی بی آلایش :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» ظهر تابستان روستای بام :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» باز هم نقطه سر خط :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» وظیفه مقلدان چه می شود؟ :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» پرهیز از برخوردهای عجولانه :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» مردم دیگر با نمودار زندگی نمی کنند :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» شب یلدا، پاگشایی زمستان :: جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
» گفتگوی مستاجر و صاحبخانه :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» آهنگ برف :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» مدیریت جهانی با بخاری نفتی :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» نقد در فضای دوستانه :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» پرسه در هوای آلوده پایتخت :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» دوران بلوغ فکری من :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» پاسخهایی برای پرسشهای دشوار :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» رخصتی از محتشم :: شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
» نامه های زمان جنگ :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» تک ماده برای درس تلخ ریاضی :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» چیزی شبیه معجزه :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» تفکیک جنسیتی در خانه خدا :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» ...و دیدم که وقت ابدیت است :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» حکایت چوب و پیاز و پول :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» بروید از مسئولانش بپرسید :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» کلوخ انداز را پاداش سنگ است :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» ما هم ریاضی بلدیم :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» پاییز یونجه زار را دوست دارم :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» بازخوانی گشت ارشاد :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» به گمانم امروز روز خوبی باشد :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» کلاس درس ناخواسته :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» نخستین عکس پرسنلی من :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» مدیران دوست داشتنی :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» نجات جان کودک از رودخانه :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» حکایت آن مرد نیازمند :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» جای خالی آنها در لحظات پایانی ضیافت الهی :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» ما شرمنده هموطنان زلزله زده ایم :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» این همه تعطیلات! :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» خدا قوت خبرنگار :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» درس از خطاها :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» ایستگاه آخر سفر :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» بی خبر از سرنوشت :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» وصال او و بیقراری من :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» به سوی جدایی :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» خداحافظی اندوهبار :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» آخرین نماز در حسینیه حاج همت :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» روزگار خوش در مردادماه :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» فردا دور نیست :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» لحظات روحانی :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» سرود زندگی :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» بهترین بدرقه در ماه شعبان :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» شریعتی را نمی توان پنهان کرد :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» عنوان دکترجایگزین خان دیروز :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» بابانظر اسطوره جنگ :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» درس های من از دایی :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» درآمد سرشار نفت و شرمندگی ما :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» میراث خواران دفاع مقدس :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» حذف رشته روزنامه نگاری :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برای مادرم :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پاک کردن شیشه با دستمال کثیف :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آرزوی خوب برای کارگران زحمتکش :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خلیج همیشگی فارس :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خیاط رفوگر :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گل صدبرگ و یاد مادر :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» همه چیز را نو می کند :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» لایحه بودجه چالش مجلس :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» قلاده های طلا :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» روستای بام در دامنه کوه شاه جهان :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» سلام و درود بر شما :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» سفره ساده شب عید ما :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» سرگرم کردن سیاستمداران به کارهای کوچک :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» فرهادی و تاریخ و تمدن غبارگرفته ایرانی :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟ :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» رفتار آن مامور معذور :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» اینترنت ملی در راه است :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» عرشیان و فرشیان نام محمد می‌برند :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» شکست سیاست ها :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» بغض های پنهان :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠
» اصغر فرهادی و فرهنگ اصیل ایرانی :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» مباحثه در میان مداحی :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» سودای سفر به خارج :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» شرمندگی او را دیدن :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» مرا خائن خطاب نکنید :: یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠
» پارازیت، دایه مهربان تر از مادر :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» زندگی فقط پول نیست :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» روضه خوانی مادر سالخورده :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» بی نزاکتی سیاسی :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
» عصبانیت سخنران :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
» عید بر شما مبارک :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» دید فراخ آن جوان :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» خیر مقدم به شرکت هواپیمایی قطری :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
» دعا در زیر باران :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» سرنوشت محتوم تمامی دیکتاتورها :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» با کدامیک سعادتمند می شویم؟ رئیس جمهور یا نخست وزیر :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» مداح شیک پوش :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» دلار چند می ارزه؟ :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» اعتقاد و هزینه :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» گلی به جمال معرفت :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
» گزارش یک آدم ربایی :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» پژاک، طفلی نابالغ :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠
» حسرت بهره برداری از بزرگراه تهران شمال :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» تقسیم بندی تاریخی :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» یک تجربه تربیتی :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» تقدم و تاخر شبهای قدر :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» کارشناس تر از کارشناس ارشد :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» وداع پایانی :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» مهدویت واقعی :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠
» مگر آخرت هم فروشی است :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» خاطرات عملیات کربلای1 -قسمت پایانی :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» خاطرات عملیات کربلای1 -قسمت سوم :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» خاطرات عملیات کربلای1 -قسمت دوم :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
» خاطرات عملیات کربلای1 -قسمت اول :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» تلویزیون یا برنامه های ماهواره ای :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» اعتکاف عبادتی جمعی است یا فردی؟ :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» سیاست را به دروغ و نیرنگ نیالود :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
» ایمان سوخته ما و ایمان نسوخته آنان :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» بهترین ها را برای یکدیگر آرزو کنیم :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» اهانت کردن کار انسانهای کوچک است :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» بزرگی هرکس به قدر بزرگی اش :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» جن و قدرت :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گوهر آزادگی خد را به سمن بخس می فروشند :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» غم نان دارند، اما دلشان بزرگ است :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دوست جانور آزار من :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اسب،کبوتر، تلگراف، ایمیل :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» چشم انداز‌ اقتصاد ما :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» دروغ نازیباست :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» شکار تشی :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» سفرنامه حج- قسمت پایانی :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» سفرنامه حج-قسمت ششم :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» سفرنامه حج-قسمت پنجم :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» سفرنامه حج-قسمت چهارم :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» سفرنامه حج-قسمت سوم :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» سفرنامه حج - فسمت دوم :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» سفرنامه حج :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
» خدایا زود بود :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» برف اخلاق گم شده را باز می آفریند :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» قرائت و اعتقاد من برتر است :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» زندگی باشکوه عمو غلام :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» امشب نیمه شب خورشید می تابد :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» نگاهش سرشار از امید و سکوتش سرشار از ناگفته :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» سقوط مبارک و نمره صفر صدا و سیما :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» سوپرمن، دکتر ارنست و حسن عباسی :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» شتر درد مبارک را دوا نمی کند :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» سختی زیارت امام هشتم در گذشته :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» مردم مصر نه مرگ بر امریکا گفتند و نه مرگ بر انگلیس :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» انتقاد انتقاد است :: جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩
» کاروان سربلند :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» راه اندازی پلیس شیر :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» نان، دندان و کنترل جمعیت :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» در کابل هر کسی می تواند نظر خود را ابراز کند :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» چرا بازداشت او طولانی شد؟ :: جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
» آنها تطهیر نمی شوند :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» یادی از طرح کاد دهه 60 :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» بصیرت یعنی چه؟ :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» بارش نعمات بر سر جماعت سکولار :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» شوق زیارت امام هشتم :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» برکت مبلغ یارانه ها :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» ریشه جند الله را عالمانه بخشکانید :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» مردم را از مساجد دور نکنیم :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» کنجکاوی ما و میزبانی قطر :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» غرور ملی به چه بهایی بدست می آید؟ :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
» آتش سوزی جنگل؛خطای انسانی یا بی تدبیری؟ :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
» عید غدیر و ضعف اطلاعات ما :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩
» افکار عمومی و ماجرای مهدی هاشمی :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» عرفه درد امروز جامعه :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» زار مادر بر بالین فرزند :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» دشمنانمان را با ادبیاتی فاخر کوچک جلوه دهیم :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» بالاخره متوجه می شویم، اما همیشه دیر :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» عقیم سازان طرح هدفمند کردن یارانه ها :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» خیلی جلو هستیم :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» اخمی دیگر، این بار حلقوم بیگانه :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» مردمی بودن افتخاری است :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» وضعیت اقتصادی دوست من :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» فانوس را گرامی بداریم :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» داستان استیضاح در کشورمان :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» بی برنامگی در تربیت نیروی متخصص :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» شهدای گمنام، دینداران و ملی گرایان :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩
» تداعی اشک و آه و حسرت :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» اقدامات جوانان بی ادعا :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» تبریک :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» قانون مداران جدید :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» روایت من از شب قدر در بهشت زهرا :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» اگر بودید معلوم نبود چه سرنوشتی داشتید :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
» نظارت دائمی شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس :: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩
» رکاب زدن در کوچه های مرداد و شهریور :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
» علی کریمی گناهکار است :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» ربنا را دیگر نمی شنویم :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» تکامل ادبیات خاص :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» برات در ماه شعبان :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» قنوت بگیرد به انتظار خودش :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» هر چیزی به وقتش، میوه هم به فصلش :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» آب، کوکا و دوغ :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» جانباز سیاسی :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» لطمات تعطیلات اورژانسی :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» هم بودیم و هم نبودیم :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» قیمت 11 برابر ترکیه، سرعت کمتر از عراق :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» اعتکاف را سنتی برگزار کنیم :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
» دعوا برای رضای خدا :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» یشینیان بی نیاز ما :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» به ما آموخته بودند حرمت بزرگان را نگهداریم :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» من و تو و کاغذ پاره :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
» ترکیه گام به گام رو به جلو :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» بیت امام خار چشم متحجران :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩
» تبریک و شادباش :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» آزمون و خطای ما با روسها :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» دروغ های زنجیره ای :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهید :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» نقش تهران در سرنوشت سیاستمداران :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» گرانی کتاب :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» انقلابیون دیروز، عملگرایان امروز :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برخوردهای دوگانه با حجاب :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» راه حل های ساده را از مردم بپرسیم :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قانون اساسی و تلویزیون خصوصی :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نگرانی از مهاجرت نخبگان :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خاطره ای زیبا از ایام کودکی :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» افراط و تفریط در جشنهای عروسی :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تاثیر منع سفر خاتمی در عرصه داخلی و خارجی :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
» درست شنیدیم؟ :: پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩
» زلزله در تهران :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
» تقابل کلامی دو رئیس جمهور :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» تاثیر انتخابات عراق در منطقه :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
» کشتی با چوخه بام :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» شما تعطیلات را چگونه گذراندید؟ :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» سلام نخست :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» بهارانه :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» تا اینکه مجنون خواست شاهد پروازت باشد :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
» احساس مردم درست می گوید یا آمار بانک مرکزی :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» نقش رسانه ها در تونل های توحید و پردیس :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» برای اعتمادی که دیگر نیست :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» میلاد پیامبر رحمت :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» چون روز آمد، بمرد و بیمار بزیست :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» بهترین عبادات، کوتاهترین آنها :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» اما از تو اینها خوب نیست :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
» باز هم تفاوت آمارهای اقتصادی :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» پست مدرنیسم خانواده :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
» وحدت با اهانت سازگار نیست :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» شعله هاى اشتیاق :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
» توفیق زیارت امام رضا(ع) :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» همدلی از همزبانی خوش تر است :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» انشاء الله که هتک حرمت نیست :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» اربعین روز بیداری :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» دهه فجر و محرم و صفر :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
» منزلت زن در نگاه امام خمینی(ره) :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» قحط الرجال در رسانه ملی :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
» پیوند زمستان و انقلاب اسلامی :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» مماشات با حرمت شکنان :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» شما در خوشه چندم هستید؟ :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
» سکته رو به فردا :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
» آیا مناظره ها تداوم خواهد یافت؟ :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» ماجرای ایمیل ها و پیامک ها :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» ماندن در غروب :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸
» یادی از شهید تاریخ ایران :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» حکایت گمنامان :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
» هشتاد و نه یا نود؟ :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» ... نه آن که عطار بگوید :: یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸
» فاعتبروا یا اولی الابصار :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» شبیه سازی حق و باطل :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» عرض تسلیت :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
» مکن نام نیک بزرگان نهان :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» آغازی بر پایان :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» تکثیر اهانت :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» گنه کرد در بلخ آهنگری :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» مراقب اندیشه امام باشیم :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» امام زمان(عج) و مشکلات ما :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» سخنان هاشمی مهم است یا ابطحی! :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» راه خوشبختی انسانیت :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» لطفا" اجازه دهید فوتبال راه خود را برود :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» شعار علیه روسیه و چین ممنوع! :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» قدر ندیدند، بلکه طعنه هم شنیدند :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» مقایسه درآمد نفت با خسارت مهاجرتها :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸
» برای بسیجیان واقعی :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» خلف وعده برادران روس :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» واقعا" خسته نباشید! :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
» مشکل مترو ضعف مدیریت یا ضعف اعتبارات :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸
» زیارت امام رضا(ع) :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸
» کاش مانند کودکانمان باشیم :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» سازش مجلس با دولت :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸
» روایت من :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» سبز اصلی و سبز بدلی :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» آهسته برانید :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» حکایت لنگ کفش تهران :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» تازه به دوران رسیده ها و تخریب پیشینیان :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
» ضعیف ترین نمایشگاه مطبوعات :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» کلاس درس همسایه شرقی :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
» طرح وحدت ملی و طرح محاکمه موسوی :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
» هدفمند کردن یارانه ها و آزمون و خطاها :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» صحت آمار منتقدان دولت :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» زبان ساده مولانا :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸
» ارتباط رویا با واقعیت :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸
» پارازیت ها و وظیفه مسئولان :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» هویت خود را جدی بگیریم :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» زلال که باشی، آسمان در توست :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» اخلاق و سیاست :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» برای مادرم :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» پاییز و میزان رفتارها :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
» تعریف افراطی گری :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
» مقدم پاییز :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» رؤیاهای سرزمین من :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
» خواه تیره، خواه روشن، هست زیبا :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» پایان فضاسازی یا تداوم آن؟ :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» بدرقه میهمان عزیز :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
» روز قدس و تقوای سیاسی :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» در باره مستند هسته ای :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» حق کدام است و باطل کدام؟ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» چرا شب زیبای قدر را آلوده کنیم؟ :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» خدایا ما را کریمانه بمیران! :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
» ما و سیره حضرت علی (ع) :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» یکی بر سر شاخ بن می برید :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
» زیر باران می سپارم راه خویش :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
» هراس از چه؟ :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» هرکسی در جای خود باشد :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
» علل دین گریزی :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
» آستانه تسلیم :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» ما هم برای قاضی مرتضوی دعا می کنیم :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» عصبانیت احمدی نژاد در نمازجمعه تهران :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
» هر سحر موسوی و کروبی را لعنت کنید! :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» بهتر است آقای جنتی اعلام باز نشستگی کند :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» استدلال جالب برای وزارت بانوان در وزارت بهداشت :: شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸
» برای روزنامه ای که نماد اعتماد ملی بود :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
» ما ز اصل و اسب افتاده ایم، ما پیاده ایم. :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸
» واقعیت نامه کروبی به هاشمی :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» باز هم خود زنی 20/30 :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» جای خالی طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زندان :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» کدام دیدگاه ما را به مدیریت جهانی می رساند :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
» یادی از خبرنگاران دربند :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» می شنویم بوی جان :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» 30/20 خود را هم محکوم می کند :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» مراسم تنفیذ امروز و ذکر چند نکته :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» خود کرده را تدبیر نیست :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» کلاهی که بر سر صدا و سیما رفت :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» مقایسه یار امام و یاور رهبر :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
» یادی از ششم مرداد 67 :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» نشانه های معجزه هزاره سوم :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» باش تا صبح دولتش بدمد :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» بیانیه بی نام :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» پیشنهاد هاشمی، رفراندم خاتمی یا تثبیت وضعیت موجود؟ :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸
» چرچیل و شرایط کنونی کشورمان :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» معنی انقلاب مخملی :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» هاشمی در کمترین زمان چهره خود را بازسازی کرد :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
» سیاسی ترین نماز جمعه انقلاب :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» مروه الشربینی و 168 سرنشین بیگناه هواپیما :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» حاشیه های نماز جمعه این هفته پررنگ تر از متن خواهد بود؟ :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» تاکتیک نامه به امام زمان و تاکتیک نصیحت :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» سخنان جاودانه :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» دو موضع متفاوت در پرونده هسته ای :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» به من چه کوچه باغ شعر سهراب :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» مراقب باشیم دلی را نلرزانیم :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
» محدودیت رسانه ای هم توفیقی است :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» همان بهتر که موسوی رئیس جمهور نشد :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» خجسته زاد روز پیشوای پرهیزگاران حضرت علی(ع) مبارک باد :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸
» ادبیات مدعیان اخلاق و ارزشها :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» اندیشه مطهر :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» آقای گلم؛ زبان من لال نیا! :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
» در باره بازداشت شدگان اخیر :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
» تاثیر بحران انتخابات بر سیاست خارجی :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» خدا قوت مهندس :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» آیا هاشمی برای حل مسئله می آید؟ :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
» روایت های مختلف از مرگ ندا :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» نجابت یک نامزد :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» سخن نغز :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
» دلایل عدم تمکین مهندس موسوی چیست؟ :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸
» خواب گران صدا و سیما :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸
» به کدام رسانه اعتماد کنیم؟ :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
» فوتبال سیاسی یا سیاست فوتبالی؟ :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
» نقش صدا وسیما در بحران انتخابات :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» علل اعتراضات خیابانی چیست؟ :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
» تعطیل کردن رسانه مردم به چه بهانه ای؟ :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
» به کجا می رویم؟ :: دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
» تبریک ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
» قدر این حضور پرشور را بدانیم :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» حضوری سبز در بهاری سبز :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
» انتخابی سبز در پایان فصلی سبز :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
» بالاخره بغض هاشمی ترکید :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» فینال مناظره ها با موفقیت رضایی :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
» این کلید دیگر قفلی را باز نمی کند :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» کدامیک برنده بودند، کروبی یا احمدی نژاد؟ :: یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» ادب مرد به ز دولت اوست :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» رفتار شناسی مناظره احمدی نژاد و موسوی :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» پیامک های انتخاباتی :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
» خبرسازی دروغ و مغرضانه زشت است یا استفاده از نشان سبز؟ :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
» تقسیم بندی جدید سیاسی :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» خدا کند که بیایی :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» ادبیاتی متمایز :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» در سوگ شهادت حضرت زهرا(س) :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸
» انتقاد از انتقاد کردن :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» اشتباه نکنید زنگ انشا به پایان رسیده است! :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
» هویت ملی خود را قدر بدانیم :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» زمان به نفع موسوی جلو می رود :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» تغیر جناب وزیر! :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
» سخنانی از مرحوم آیةالله بهجت در باره امام زمان (عج) :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» همواره سبز باشید :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خزان زودهنگام یاس :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» در سوگ ایت الله بهجت(ره) :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» اشکال اساسی خودروسازان :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» کوهستان پاک و زیبا :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» روزی تو خواهی آمد :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» چرا بازداشت شد و چرا آزاد شد؟ :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» واکاوی سیاست خارجی :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حکایت امروز :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قانون خوب و بد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ستاد انتخاباتی :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» امام(ره) و منع ورود نظامیان به فعالیتهای سیاسی :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» توصیه به ورزشکاران :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» یک نامه و چند نکته مهم :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» گزارش های اغراق آمیز :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خلیج فارس هویت ملی ما :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ندبه های انتظار :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قدر زمین خدا را نمی دانیم :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» کشف نظر :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قهرمانی با لطف خانواده فولاد :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پرتقال فروش! :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نقد اجلاس ژنو :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سیره امام(ره) وحضور در اجلاس بین المللی :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» انتخاب اشتباهی! :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» شرایط موجود نامزدهای ریاست جمهوری :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» حکایت تبعید و مرگ رضاخان :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
» ویژگی مهم باران :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» آمار واقعی کدامند؟ :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» برای ظهور منجی :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» در مذمت خشم و غضب :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» اقتصاد ما و بحران جهانی :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» مصادیق الگوی مصرف :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» در باره ممنوعیت سخنرانی انفرادی نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاهها :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» جایگاه اخلاق در رقابتهای انتخاباتی :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» لزوم حرکت در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» پندی حکیمانه :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» آب از سرچشمه گل آلود است :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
» جای خالی احزاب نیرومند :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» معرفی الگوی مصرف :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» اصلاح برخی از وظایف شوراهای حل اختلاف :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» لذت سفر :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۸
» تبریک نوروز :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» شب، مایه آرامش :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» سخن نخست :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
درباره وبلاگ
حسین نصرتی
نامم حسین است، چون سیزدهم محرم متولد شده ام، رشته تحصیلی ام ارتباطات، کارم نیز در ارتباط با خبر است. مشی زندگی و افکار و اعتقاداتم مبتنی بر اصل میانه روی است؛ چنانکه حضرت علی(ع) می‌فرمایند: میانه روی در کارها را دریاب؛ زیرا کسی که از میانه روی برگردد، ستم کند و کسی که آن را فرا گیرد به عدالت رفتار کند. از طرفی به این سخن آن حضرت (ع) نیز ایمان دارم که می‌فرمایند: درآنجا که باید سخن گفت، خاموشی سودی ندارد و آنجا که باید خاموش ماند، سخن گفتن خیری نخواهد داشت. مطالب من در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...ارائه می‌شوند. گاهی اوقات تحلیل می کنم، گاهی انتقاد، گاهی هم دفاع و گاهی نیز سکوت. معتقد به نظام جمهوری اسلامی ام و خود را موظف به تعالی ایران می دانم. اگر هم نقدی می‌کنم، برای دلسوزی و حفظ آن است. تلاشم آنست تا در این وبلاگ برای دلم بنویسم و هیچوقت فکر و تحلیلم را به کسی تحمیل نکنم.

آرشيو وبلاگ
صفحات وبلاگ
RSS Feed